FEL

Den begärda URL:en kunde inte hämtas


Följande fel påträffades vid hämtning av URL: %U

Ej stöd för begärd Metod och Protokoll

Squid stödjer inte alla frågemetoder för alla protokoll. Till exempel, Ni kan inte POST'a en Gopher förfrågan.

Din cacheserver administratör är %w.