FEL

Den begärda URL:en kunde inte hämtas


Följande fel påträffades vid hämtning av URL: %U

Unsupported Protocol

Squid does not support some access protocols. For example, the SSH protocol is currently not supported.

Din cacheserver administratör är %w.