FEL

Den begärda URL:en kunde inte hämtas


Följande fel påträffades vid hämtning av URL: %U

ICAP protokollfel.

Systemet returnerade: %E

Detta betyder att ICAP kommunikationen misslyckades.

Några möjliga problem är: