FEL

FTP PUT upload failed


Ett FTP protokollfel inträffade vid försöket att hämta URL: %U

Squid sände följande FTP kommando:

%f

Servern svarade med:

%F

Detta betyder att rättighet eller utrymme saknas på FTP servern för att lagra filen. Kontrollera sökväg, rättigheter och diskutrymme och försök igen.

Din cacheserver administratör är %w.