FEL

Den begärda URL:en kunde inte hämtas


Ett misslyckande vid FTP autentifiering inträffade vid försöket att hämta URL: %U

Squid sände följande FTP kommando:

%f

Servern svarade med:

%F
%g

Din cacheserver administratör är %w.