FEL

Den begärda URL:en kunde inte hämtas


Följande fel påträffades vid hämtning av URL: %U

Kunde inte få fram IP-adressen för värdnamnet %H

DNS namnservern svarade:

%z

Detta betyder att cachen kunde inte lösa upp värdnamnet angivet i begärd URL. Kontrollera att adressen är korrekt.

Din cacheserver administratör är %w.