ՍԽԱԼ

Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ


URL-ի ստացման ընթացքում առաջացավ հետևյալ սխալը: %U

Հարցում իրականացնելու մեթոդը և արձանագրությունը չեն աջակցվում

Squid-ը բոլոր արձանագրությունների համար բոլոր հարցման մեթոդները չի աջակցում. Օրինակ, Gopher արձանագրության համար չեք կարող POST հարցում կատարել.

Ձեր քեշի կառավարիչը %w է.