ՍԽԱԼ

Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ


URL-ի ստացման ընթացքում առաջացավ հետևյալ սխալը: %U

Socket -ի ձախողում

Ստացված պատասխանը: %E

Squid-ը չի կարող ստեղծել TCP Socket, հավանաբար գերբեռնվածության պատճառով: Խնդրվում է կրկնել հարցումը: Եթե իրավիճակը կրկնվի, դիմեք քեշի կառավարիչին․:

Ձեր քեշի կառավարիչը %w է.