ՍԽԱԼ

Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ


URL-ի ստացման ընթացքում առաջացավ հետևյալ սխալը: %U

Պատասխան սպասելու առավելագույն ժամանակը գերազանցված է

Ստացված պատասխանը: %E

Ցանցից տվյալների ընթերցման ընթացքում սպասման առավելագույն ժամանակը գերազանցվեց․Ցանցը կամ հանգույցը չեն աշխատում կամ գերբեռնված են։ Խնդրվում է կրկնել հարցումը

Ձեր քեշի կառավարիչը %w է.