ՍԽԱԼ

Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ


URL-ի ստացման ընթացքում առաջացավ հետևյալ սխալը: %U

ICAP արձանարության սխալ

Ստացված պատասխանը: %E

Սա նշանակում է, որ ICAP կոմունիկացիայի որոշ ասպեկտներ սխալ են:

Հնարավոր պատճառներն են: