ՍԽԱԼ

Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ


URL-ի ստացման ընթացքում FTP սերվերը շատ զբաղված էր: %U

Squid-ը ուղարկեց հետևյալ FTP հրամանը:

%f

Սերվերը պատասխանեց:

%F
%g

Ձեր քեշի կառավարիչը %w է.