ՍԽԱԼ

FTP upload գործողությունը խափանվեց


URL -ի ստացման ընթացքում տեղի ունեցավ FTP արձանագրության սխալ: %U

Squid-ը ուղարկեց հետևյալ FTP հրամանը:

%f

Սերվերը պատասխանեց:

%F

Սա նշանակում է,որ FTP սերվերը ֆայլը պահպանելու համար բավարար հիշողության ծավալ կամ թույտվություն չունի: Ստուգեք ճանապարհը, հիշողության ծավալը, մուտքի իրավունքները և կրկին փորձեք:

Ձեր քեշի կառավարիչը %w է.