ՍԽԱԼ

Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ


Հետևյալ URL-ն հնարավոր չէ ստանալ: %U

Squid-ը ուղարկեց հետևյալ FTP հրամանը:

%f

Սերվերը պատասխանեց:

%F
%g

Սա կարող է լինել FTP URL -ի բացարձակ ուղիով հարցման արդյունք (ինչը չի համապատասխանում RFC 1738-ին). Եթե սա է սխալի պատճառը, ապա ֆայլը կարող է գնտվել այստեղ %B.

Ձեր քեշի կառավարիչը %w է.