FEJL

Den angivne URL kunne ikke hentes


FTP serveren var optaget da føgende URL skulle hentes: %U

Proxy'en Squid sendte følgende FTP kommando:

%f

The server responded with:

%F
%g

Your cache administrator is %w.