FEJL

Den angivne URL kunne ikke hentes


FTP serveren var optaget da føgende URL skulle hentes: %U

Proxy'en Squid sendte følgende FTP kommando

%f
og fik følgende svar
%F
%g