SƏHV

Sorğulanan URL ilə əlaqə yaradılmadı


URL ilə əlaqə zamanı: %U

Aşağıdakı səhv baş vermişdir:

SQUID bütün sorğu metodları və bütün protokollardəstəkləmir. Məsələn,Gopher protokolu üzrə siz POST sorğu metodunu yerinə yetirə bilməzsiniz.