SƏHV

FTP PUT/yükləmə uğursuzluqla başa çatdı.


Faylı adresə yükləyərkən: %U

SQUID növbəti FTP əmri göndərmişdir:


        %f
və alınan cavab

        %F

Fayl yolunu, fayla olan icazələrinizi, boş yeri yoxlayın və bir daha təkrar edin.