SƏHV

Sorğulanan URL ilə əlaqə yaradılmadı


URL ilə əlaqə zamanı FTP protokolu uzrə aşağıdakı səhv baş vermişdir: %U

Keş FTP-nin növbəti əmrini göndərmişdir:


	%f
və alınan cavab

	%F

	%g

Mümkün səbəblərdən biri sorğu zamanı istifadə olunan FTP adresin RFC 1738 standartlarına uyğun gəlməməsidir. Əgər səbəb budursa faylı%B adresində tapa bilersiniz.