SƏHV

Sorğulanan URL ilə əlaqə yaradılmadı


URL ilə əlaqə zamanı FTP protokolu uzrə aşağıdakı səhv baş vermişdir: %U

SQUID FTP-nin növbəti əmrini göndərmişdir:


	%f
və alınan cavab

	%F

	%g

Sizin keş administratorunuz %w