SƏHV

Sorğulanan URL ilə əlaqə yaradılmadı


URL ilə əlaqə zamanı:
%U

Aşağıdakı səhv baş vermişdir:

Uzaqda yerləşən kompyuterin İP adresini təyin mumkun olmadı %H

Domen Adları serverindən gələn cavab:

%z

Bu o deməkdir ki:

Keş URL-də göstərilmiş serveri təyin edə bilmir.
Adresin düzgün yazıldığını yoxlayın.