ПОМИЛКА

FTP PUT/upload завершилась невдало


П╕д час доставки файла за адресою: %U

Squid послав наступну FTP команду:


        %f
╕ пот╕м отримав таку в╕дпов╕дь

        %F

Це означа╓ що:

Вам сл╕д перев╕рити шлях, права доступу, в╕льне м╕сце ╕ п╕сля цього спробувати знову.

Вашим адм╕н╕стратором кешу ╓ %w.