FEL

Begärd URL kunde inte hämtas


Vid försöket att hämta URL: %U

Mottogs följande fel:

Squid stödjer inte alla frågemetoder för alla protokoll. Till exempel, Ni kan inte POST'a en Gopher förfrågan.