FEL

FTP SKICKA/överföra misslyckades


Vid försöket att SKICKA följande URL: %U

Squid sände följande FTP kommando:


        %f
och fick till svar

        %F

Prova att:

Kontrollera sökväg, rättigheter, diskutrymme och försök igen.