FEL

Begärd URL kunde inte hämtas


Följande URL kunde inte hämtas: %U

Squid sände följande FTP kommando:

%f
och fick till svar
%F
%g

Detta kan orsakas av en FTP URL med en absolut sökväg (vilket inte överensstämmer med RFC 1738). Om detta är orsaken, kan filen återfinnas vid %B.