FEL

Begärd URL kunde inte hämtas


Ett FTP protokollfel inträffade vid försöket att hämta URL: %U

Squid sände följande FTP kommando:

%f
och fick till svar
%F
%g