Begärd URL kunde inte hämtas


Vid försöket att hämta URL: %U

Mottogs följande fel:

Kunde inte få fram IP-adressen för värdnamnet. %H

Namnservern returnerade:

%z

Detta betyder att:

 Cachen kunde inte lösa upp värdnamnet angivet i sökvägen. 
 Kontrollera att adressen är korrekt.