FEL

Tillträde till Cachehanteraren Nekas


Vid försöket att hämta URL: %U

Mottogs följande fel:

Ledsen, Ni är förnärvarande ej berättigad att begära:

    %U
från denna cache tills det att Ni har autentifierat Er.

Ni måste använda Netscape version 2.0 eller högre, eller Microsoft Internet Explorer 3.0, eller en HTTP/1.1 kompatibel läsare för att detta skall fungera. Vänligen kontakta cacheadministratorn om Ni har svårigheter med att autentifiera Er själv, om Ni är administratorn, läs Squid dokumentationen om cache hanterar interfacet och kontrollera cache loggen för mer detaljerade felmeddelanden.