CHYBA

neúspešná FTP operácia PUT/upload


Pri pokuse o operáciu PUT na nasledovné URL: %U

Squid odoslal nasledujúci FTP príkaz:


        %f
a obdržal túto odpoveď:

        %F

Skúste:

Skontrolovať cestu, prístupové práva, voľné miesto na disku a pod. a skúste
to znovu.