BŁĄD

Żądany URL nie może zostać sprowadzony


Podczas sprowadzania URL-a: %U

wystąpił następujący błąd:

Squid nie wspiera wszystkich metod we wszystkich protokołach. Na przykład nie możesz użyć metody POST w żądaniu skierowanym do usługi Gopher.