BŁĄD

Żądany URL nie może zostać sprowadzony


Podczas sprowadzania URL-a: %U

wystąpił następujący błąd:

System zwrócił następującą wartość:
    %E
Squid nie jest w stanie otworzyć gniazdka TCP (TCP socket), prawdopodobnie z powodu przeciążenia systemu. Proszę ponowić żądanie.