BŁĄD

Nieudany FTP PUT/upload


Podczas próby przesłania URL-a: %U via FTP komendą PUT

Squid wysłał następującą komendę FTP:

        %f
i otrzymał odpowiedź
        %F
Oznacz to, że:
należy sprwdzić ścieżkę, prawa dostępu, wolen miejsce na dysku
i spróbować ponownie.