KLAIDA

FTP PUT/uploadas nepavyko


Bandydamas pakrauti dokumentą: %U

Squid nusiuntė šią FTP komandą:


        %f
ir gavo tokį atsakymą:

        %F

Tai reiškia:

Patikrinkite kelią, teises, disko talpą ir pabandykite dar kartą.