VIGA

Päring URLile ei saa vastust


Sooritades päringut URLile %U

tekkis järgnev viga:

Süsteem vastas:

    %E

Squid ei suuda tekitada TCP pistikut, ilmselt ülekoormuse tõttu. palun korrake päringut.

Teie teenusepakkuja aadress on %w.