VIGA

Päring URLile ei saa vastust


Sooritades päringut URLile %U

tekkis järgnev viga:

Te edastasite päringu only-if-cached vahemälu kontrolli direktiiviga. Dokumenti ei leitud vahemälu serverist võita nõudis uuendamist, mis on aga keelatud only-if-cached direktiiviga.

Teie teenusepakkuja aadress on %w.