VIGA

Päring URLile ei saa vastust


FTP server oli järgneva URLi lugemise ajal liiga koormatud: %U

Squid saatis järgneva FTP käsu:

%f
ja sai sellise vastuse
%F
%g

Teie teenusepakkuja aadress on %w.