VIGA

FTP PUT ebaõnnestus


PUT operatsioon URLil %U

Squid saatis järgneva FTP käsu:


        %f
ja sai järgneva vastuse

        %F

Mis tähendab:

Kontrolli failiteed, õiguseid, ketta ruumi ja proovi uuesti.

Teie teenusepakkuja aadress on %w.