VIGA

Päring URLile ei saa vastust


URLi %U ei õnnestu lugeda:

Squid saatis järgneva ftp käsu:

%f
ja sai sellise vastuse
%F
%g

See olukord võib olla tekkinud, kui FTP URL on antud absoluutse teega (mis on vastuolus RFC 1738-ga). Kui see on nii, siis saab faili aadressilt %B.

Teie teenusepakkuja aadress on %w.