VIGA

Päring URLile ei saa vastust


URLi %U lugemisel tekkis tõrge FTP autentimisel.

Squid saatis järgneva FTP käsu:

%f
ja sai sellise vastuse
%F
%g

Teie teenusepakkuja aadress on %w.